Uw mensen bereiken resultaten met ons

Ons profiel

Welkom op de website van Reflex.

Wij vormen met een aantal vaste en freelance medewerkers een bureau dat veranderingen in organisaties begeleidt en ondersteunt. Dit doen wij door middel van coaching en begeleiding, mediation, het oplossen van knelpunten en interim werkzaamheden.

Soms veranderen de (deel)doelstellingen van uw organisatie door marktwerking, veranderende taakstelling of een fusie. Voor veel mensen zijn die veranderingen een bron van inspiratie, kansen en energie.
Het kan echter ook (aanvankelijk) een bron zijn van misverstand, weerstand en zelfs conflicten.

Bij coaching en begeleiding ondersteunen wij teams en individuele medewerkers in het volledig benutten van die veranderingen. Wij begeleiden managementteams en afdelingen van organisaties in zowel de profit als de non-profitsector bij het opnieuw formuleren van hun doelstellingen en de veranderingen die noodzakelijk zijn om die doelstellingen te behalen. Daarnaast assisteren wij veel individuele managers en medewerkers bij het vinden van hun rol in de organisatie en het (opnieuw) uitzetten van hun persoonlijke strategie.

Bij conflicten en knelpunten analyseren wij vooraf de situatie die voor u problemen oplevert en adviseren wij eerst over de te volgen weg. Daarna voeren wij desgewenst deze werkzaamheden uit door middel van conflictbemiddeling of andere korte interventies.

Bij interim werkzaamheden moet u niet alleen denken aan interim management, maar ook aan het tijdelijk uitvoeren van een advies- of beleidsfunctie. Organisatieonderdelen die in een veranderingsfase verkeren kunnen veel baat hebben bij een dergelijke tijdelijke ondersteuning.

Onze aanpak

Uw veranderingen zijn ons vertrekpunt. Ons werk draagt aantoonbaar bij aan de resultaten die u met de veranderingen voor ogen heeft. Wij gaan geen discussie aan over de (noodzaak tot) veranderingen in uw organisatie. Dat is uw zaak.

Onze heldere programma’s voor teams en individuele managers en medewerkers leiden altijd tot positieve stappen van de betrokkenen zelf.

Bij Reflex werken alleen adviseurs die zich betrokken voelen bij de vragen van hun klanten en die zich houden aan de beroepscodes en werkwijzen van nvp, nobco en nip.