Coaching en begeleiding

Wanneer:

Mensen in organisaties willen werk waarin ze zich thuis voelen. Werk dat aansluit bij hun competenties en interesses en waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Veranderingen in het werk zijn onvermijdelijk maar worden nogal eens als bedreigend ervaren. Als men leert accepteren dat verandering de enige zekerheid is, dan ontstaat er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, veerkracht en creativiteit.

Voor wie (1)

Teams en afdelingen

Het vermogen van alle individuen binnen de organisatie om zichzelf te blijven ontwikkelen, is bij veranderingen van groot belang. De continuïteit moet immers gewaarborgd blijven.
Reflex begeleidt teams en afdelingen op een praktische en pragmatische manier. Allereerst wordt samen met hen het gewenste resultaat geformuleerd. Dit dient als uitgangspunt voor de vormgeving van het traject. Voor ons is elke situatie in een organisatie uniek en vraagt om een unieke aanpak.

De trainingen en workshops kunnen zich richten op:
- het formuleren van de missie, de visie en de strategie van het team of de afdeling
- de werkwijze, werkstijl en werkcultuur van het team of de afdeling
- de samenwerking tussen de leden van het team of de afdeling

Tijdens de uitvoering van het veranderingstraject kunnen verschillende vormen worden toegepast. Bijvoorbeeld: training van (management-)vaardigheden, intervisie, workshops, coaching, 360-graden feedback, enneagram en kernkwaliteiten.
De trajecten worden altijd gekenmerkt door: vertrouwen, gezamenlijkheid en eigen verantwoordelijkheid

Voor wie (2):

Individuele medewerkers en managers

De individuele coaching is bedoeld voor mensen die:
- hun vaardigheid willen verbeteren;
- hun gedrag willen veranderen;
- recent in een nieuwe functie benoemd zijn of wier functie veranderd is of gaat veranderen
- onvrede hebben over hun huidige werk of eigen functioneren;
- gehinderd worden door een gebrek aan vaardigheden;
- anderszins behoefte hebben aan individuele begeleiding.

Tijdens een intakegesprek worden de leerdoelen besproken en beoordeeld op realiteitszin.
Tevens wordt bekeken of de deelnemer zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen ontwikkeling en uiteraard of de deelnemer voldoende vertrouwen heeft in de coach.

De opdrachtgever krijgt op basis van het intakegesprek een offerte van het coachingstraject waarin staat om hoeveel sessies het gaat, wanneer en hoe er wordt gerapporteerd en wat de kosten zijn.
Het is van belang dat iemand in de organisatie op de hoogte is van voorgenomen gedragsverandering en de deelnemer in de dagelijkse praktijk kan wijzen op terugvallen in oud gedrag. De deelnemer zorgt zelf voor de voortgangsrapportage aan de organisatie. Zo blijft het vertrouwelijke karakter van de sessies bewaard. In algemene termen wordt door de coach over de voortgang gerapporteerd. Tussentijdse evaluaties zorgen voor afstemming tussen de coach, de deeelnemer en de organisatie.

Wilt u meer weten over coaching, begeleiding of workshops, neem dan contact op met
Hein Boschker.