De lijst met opdrachten/referenties omvat alleen opdrachten die langer dan drie maanden hebben geduurd.

Gemeenten

Personeel & Organisatie (im)

Bij een gemeente in het westen van het land (20.000 inw.)
Dagelijkse leiding, opzetten HRM-informatievoorziening,
sanering arbeidsvoorwaardenpakket en opzetten
strategisch HRM-beleid en professionele dienstverlening.
Uitzetten beleidslijnen organisatieontwikkeling.

Personeel & Organisatie (im)

Bij een gemeente in het westen van het land (> 250.000 inw.)
Dagelijkse leiding afdeling personeelsadministratie en rechtspositie.
Samenvoegen twee afdelingen administratie en rechtspositie en opstellen strategisch personeelsplan
en professionaliseren dienstverlening na fusie gemeentelijke diensten

Personeel & Organisatie (Coaching, mediation en workshop)

Bij een gemeente in het westen van het land (20.000 inw.)
Persoonlijke coaching medewerker communicatie afdeling
Persoonlijke coaching directeur basis school
Workshop samenwerken afdeling Personeel, Organisatie en Information
Mediation tussen management en bestuurder

ICT / informatievoorziening (im en Advies)

Bij een gemeente in het westen van het land (20.000 inw.)
Dagelijkse leiding cluster ICT en opstellen ICT- en informatiebeleid en opzetten projectprogramma.
Beleid en projecten hadden tot doel om een moderne informatie-infrastructuur te bouwen waardoor burgers en medewerkers snel en geïntegreerd toegang krijgen tot vastgoed-, inwoners- en (gemeentelijke) belastinggegevens.

Woonwagenzaken (advies)

Bij een gemeente in het westen van het land (> 250.000 inw.)
Aanpassing bedrijfsvoering formatie en cultuur van de afdeling na wetswijziging en taakwijziging
gemeenten ten aanzien van woonwagenbewoners

Communicatie & Juridische Zaken (im en advies)

Bij een gemeente in het westen van het land (20.000 inw.)
Dagelijkse leiding communicatieadviseurs, opstellen communicatieplan, ontwerpen en invoeren
diverse communicatiemiddelen (website, huisstijl, brochres e.d.)

Opstellen plan van aanpak Juridische Kwaliteitszorg (Juridisch Control)
Op basis van legal audit met juridisch medewerkers van de gemeente gezamenlijk
opstellen van een plan van aanpak Juridische Kwaliteitszorg

Welzijn (advies)

Bij een gemeente in het westen van het land (45.000 inw)
Opstellen plan van aanpak nieuw integraal subsidiebeleid
in samenhang met WMO, Welzijnsbeleid en Sport- en Accommodatiebeleid

Competetiemanagement (advies)

Bij een grote gemeente (> 250.000 inw.)
Begeleiding invoering competentiemanagement bij gemeentelijke
dienst/ adviestraject bij invoering competentiemanagement

 

Rijksoverheid

Arbomanagement (advies en projectleiding)

Bij een uitvoerende dienst van het ministerie v Justitie
Opstellen arbobeleid en arbomanagementsysteem in samenwerking met decentrale arboco├Ârdinatoren,
organiseren uitvoering en introduceren van arbo bij directie, management en medewerkers

 

Onderwijs

Personeel & Organisatie (IM)

Bij een landelijk orgaan beroepsonderwijs (180 medewerkers)
dagelijks leiding afdeling en opstellen en uitvoeren strategisch HRM beleid
in het kader van de reorganisatie (vlg INK)

Organisatieadvies (advies)

Bij een grote scholengemeenschap (2300 l.l.)
evaluatieonderzoek managementstructuur en taakbelasting
na scholenfusie

Bij een grote scholengemeenschap (2300 l.l.)
onderzoeken naar taakbelasting en taakverdeling
managementteams van de onderdelen

Zorgstructuur onderwijs (advies)

Samenwerkingsverband middelbaar onderwijs (8 sg's)
evaluatieonderzoek naar invoering regionale zorgstructuur
en advies omtrent herstructurering van leerlingzorgstelsel in voortgezet onderwijs

 

Bedrijfsleven

Loopbaanadvies en outplacement (training, advies en projectleiding)

In diverse sectoren, w.o. automobielbranche, grafische sector, bank en verzekeringswezen en MKB
Begeleiden individuele kandidaten bij outplacement en individuele loopbaanadviezen

Verzorgen van presentatie-, sollicitatie- en netwerktrainingen t.b.v. outplacementkandidaten

Scholing en herplaatsing personeel

Bij technische en grafische bedrijven en automobielbedrijven
diverse arbeidsmarktprojecten o.a. bij grafisch bedrijf en
technisch tuinbouwbedrijf/automobielbranche/cosmetische
industrie etc.
Organiseren scholing ism o.a. brancheorgansiaties en
herplaatsen personeel op de arbeidsmarkt.

Cultuurverandering

Bij een grote landelijke verzekeraar met vestigingen op meerdere locaties.
Het langdurig begeleiden van een cultuurveranderingsproces. Het opleiden van het management dmv coaching, training en workshops, persoonlijk coaching van teamleiders, begeleiden van workshops op afdelingen en het inbedden van nieuwe cultuur.

Advies, Coaching en Training

Bij diverse bedrijven (IT, koeltechniek, scheepsnavigatie, algemene installatie en onderhoud, verzekeraars, zorginstellingen, bedrijfskleding en grootwinkelbedrijf)
Het analyseren en geven van advies rondom probleemafdelingen. Persoonlijk coachtrajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, management development, gedragsverandering en het ontwikkelen van competenties, voor management en individuele medewerkers. Teambuildings workshops en het begeleiden van (cultuur)- veranderingsprocessen.