De vaste medewerkers van Reflex zijn:

Maarten Hebels (1955)

mhebels@reflexweb.nl

Na een aantal jaren te hebben gewerkt als docent en
projectleider in het middelbaar onderwijs, heb ik mij verdiept in het organisatie-advieswerk en het personeelsmanagement. In beide 'takken van sport' blijf ik kijken naar de menselijke maat en het evenwicht in de verschillende aspecten van een organisatie: de doelen, de inrichting van de organisatie en de motivatie en competenties van de mensen in die organisatie.
Een onbalans leidt tot ontevreden mensen. Dan is er dus werk aan de winkel.

Maarten Hebels

mr. drs. Petra van Leeuwen (1964)


pvleeuwen@reflexweb.nl

Mijn ervaring ligt op het gebied van bestuursrecht. Ik heb lange tijd als senior jurist gewerkt bij een gemeente. Naast de diverse bestuurlijk-juridische werkzaamheden, heb ik mij bezig gehouden met de juridische kwaliteitszorg van de gemeente. Verder ligt mijn belangstelling op het gebied van mediation. Ik heb ervaren dat geschillen weliswaar formeel juridisch kunnen worden opgelost. Maar een echte winnaar is er meestal niet. Bij sommige conflicten is het zo belangrijk dat partijen eerst met elkaar in gesprek komen om meer begrip te krijgen voor elkaars standpunten en zo de relatie verbeteren. Ik wil graag een bijdrage leveren aan dat proces.


Hein Boschker (1955)


hboschker@reflexweb.nl

Ik heb vele jaren in diverse managementfuncties gewerkt bij een grote financiele instelling. Vond ik eerst vooral de inhoudelijke kant leuk en uitdagend, langzamerhand ging ik de procesmatige kant interessanter vinden.
Wat beweegt mensen om te werken? Hoe doen ze dat? En vooral: hoe gaan ze om met verandering en wat betekent dat voor hen? Ik heb mij langdurig verdiept in de psychologie en het veranderingsmanagement. Sinds 7 jaar adviseer en begeleid ik mensen en organisaties in veranderingsprocessen. Ik kijk daarbij niet naar wat ze doen, maar hoe ze het doen en wat daar anders en/of beter in kan. Vanuit de filosofie: ‘Ik ben het middelpunt van mijn wereld (niet De Wereld) en weet dat dit voor ieder ander ook geldt’. Anderen helpen het middelpunt van hun wereld te laten zijn, dat is mijn streven.