Conflictbemiddeling

In ons advieswerk komen we regelmatig in aanraking met (arbeids)conflicten tussen mensen in organisaties en tussen organisaties onderling.
Veel van deze conflicten monden uit in een juridische procedure. Hoezeer men ook van mening is dat men in zijn of haar recht staat, een juridische procedure leidt niet altijd tot een overwinning, laat staan een win-win situatie.
Conflictbemiddeling of mediation kan in veel gevallen een oplossing bieden. Partijen besluiten dan vrijwillig om hun conflict zelf op te lossen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Door de actieve rol van de partijen voelen zij zich meer betrokken bij wat er gebeurt en kunnen in het proces de daadwerkelijke belangen naar voren komen in plaats van de verschillende standpunten. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een oplossing die door beide partijen wordt gedragen.

Wilt u meer weten over mediation en de mogelijkheden daarvan, neem dan contact op met Petra van Leeuwen