Wanneer adviseren wij

Het organisatieadvieswerk is zeer divers van aard.
Soms adviseren we organisaties bij het vaststellen van een missie en visie en het bepalen van de strategie. Weer andere keren lichten we een werkproces of zelfs de werking van een heel organisatie-onderdeel door. Ook het analyseren van het gedrag van mensen is een onderdeel van ons advieswerk.

Hoe adviseren wij

Bij al ons advieswerk werken we vanuit de samenhang van de verschillende aspecten van de betreffende organisatie.
De richting van de organisatie - markt en doelen bepalen - en het inrichten van de organisatie - de mensen, de structuur en systemen van de organisatie - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten in elkaars verlengde liggen.
Bij het onderzoek dat aan het opstellen van een advies vooraf gaat, zorgen wij steeds voor zo veel mogelijke betrokkenheid van de medewerkers die met het onderzoek te maken hebben. Hierdoor ontstaat advies met draagvlak en vindt er tijdens het onderzoek al een verandering plaats bij de betrokkenen.

 

Voorbeelden van adviesopdrachten vindt u op de pagina Referenties.